فرا صنعت آسیا - تدارکات و بسته بندی

تدارکات و بسته بندی

تدارکات و بسته بندی :

از گذشته های دور مردم از بسته بندی (Packing)برای محافظت کردن از کالاهاومحصولات خود استفاده می کردند. 

بسته بندی به عنوان حفاظتی عمل می کند که باعث می شود محصول از زمانی که تولید می شودتا وقتی که مورد استفاده قرار میگیردصدمه نبیند.

می توان گفت که از آن به نوعی هویت و شخصیت یک کالا را نشان می دهد ومشتریان از روی آن هر کالامی توانندآن کالارا بشناسند.

تولید کنندگان هر محصول به وسیله ی آن می توانند پیام خود را به مشتریان شان انتقال بدهند.

 

تسمه بسته بندی فلزی تدارکات و بسته بندی
تسمه بسته بندی پلاستیکی تدارکات و بسته بندی
چسب کاغذی تدارکات و بسته بندی
چسب شیشه ای تدارکات و بسته بندی
چسب 123 تدارکات و بسته بندی