فرا صنعت آسیا - اندازه گیری و تراشکاری

اندازه گیری و تراشکاری

اندازه گیری و تراشکاری

تجهیزات اندازه گیری :

شاید بتوان روزی که انسان اندازه گیری وواحدها را برای خود ایجاد کرد را نقطه عطفی در شکوفایی صنعت نامید امروزه مبحث اندازه گیری در صنعت به یک علم بسیار مهم تبدیل شده است .

نیاز روز افزون بشر به اندازه گیری های دقیق سبب شده تا تجهیزات مربوط به اندازه گیری نیز پیشرفت چشم گیری داشته باشند.

نوع اندازه گیری‌:

این دسته نیز عملاًبه دو زیر مجموعه تقسیم می شود:زاویه سنج ها و فاصله سنج ها تجهیزات زاویه سنج هارا ما معمولاًبه چند شکل مختلف با کاربردهای مختلف میبینیم که اهم آنها عبارتند از:ترازها ،شاقول ها،گونیا ها،ونقاله ها.

 

تجهیزات فاصله سنج هم عموماًبه شکل مترهای روتاری ،مترهای معمولی،کولیس هاوخط کش ها تقسیم می شوند که مادر ادامه در مورد مترهای دستی بیشتر صحبت خواهیم کرد.