فرا صنعت آسیا - ابزار آلات برقی

ابزار آلات برقی

اره گرد بر شارژی
سرعت آزاد 3700 دور در دقیقه عمق برش : در حالت 0 درجه 57 میلیمتر در حالت 45 درجه 40 میلیمتر وزن 3/2 کیلوگرم
اره فارسی بر کشویی
سرعت آزاد 4300 دور در دقیقه دامنه برش 0 درجه 91*305 میلیمتر دامنه برش 45 درجه 91*215 میلیمتر وزن 19/9 کیلوگرم
مینی فرز شارژی
سرعت آزاد 10000 دور در دقیقه حداکثر قطر سنگ : 115 میلیمتر طول دستگاه 317 میلیمتر وزن 1/9 کیلوگرم
فرز گلو بلند شارژی
سرعت آزاد 2500 دور در دقیقه ظرفیت کولت 3-8 میلیمتر قطر سنگ 38 میلیمتر وزن 2 کیلوگرم
دریل برقی 2 دور چکشی
سرعت آزاد 0-1200 دور در دقیقه تند 0-2900 تعداد ضربه 0-5800 در دقیقه ظرفیت مته کاری در فولاد 16 میلیمتر - در بتون 20 میلیمتر وزن 2/5 کیلوگرم
دریل بتون کن ضربه ای شارژی
سرعت آزاد 0-4000 دور در دقیقه ظرفیت مته کاری : در بتون 20 میلیمتر در فولاد 13 میلیمتر - در چوب 26 میلیمتر وزن 3/5 کیلوگرم
دریل شارژی
سرعت آزاد 0-1300 دور در دقیقه ظرفیت مته کاری : در فولاد 13 میلیمتر در چوب 36 میلیمتر وزن 2 کیلوگرم
فرز سنگبری و آهنگری
سرعت آزاد 6600 دور در دقیقه حداکثر قطر سنگ : 230 میلیمتر طول دستگاه 473 میلیمتر وزن 5/8 کیلوگرم
فرز آهنگری
سرعت آزاد 8500 دور در دقیقه حداکثر قطر سنگ : 180 میلیمتر طول دستگاه 511 میلیمتر وزن 6/4 کیلوگرم
مینی فرز متابو
سرعت آزاد 10500 دور در دقیقه قدرت : 900 وات حداکثر قطر سنگ : 125 میلیمتر وزن 2/1 کیلوگرم
فرز آهنگری متابو
سرعت آزاد 8500 دور در دقیقه قدرت : 2400 وات حداکثر قطر سنگ : 180 میلیمتر وزن 5/7 کیلوگرم
پروفیل بر متابو
سرعت آزاد 4000 دور در دقیقه قدرت : 2300 وات اندازه صفحه : 335 میلی متر وزن 16/9 کیلوگرم همراه تیغه
دریل چکشی متابو
دور آزاد 0-1100 / 0-3100 دور در دقیقه قدرت : 1300 وات گشتاور : 44 نیوتون متر سه نظام : 1/5 - 13 میلی متر وزن 2/7 کیلوگرم چپ و راست، کنترل دور الکترونیک
دریل بتن کن متابو
دور آزاد 0-900 / 0-2100 دور در دقیقه قدرت : 1100 وات گشتاور : 18 نیوتون متر سه نظام : 4 شیار وزن 3/3 کیلوگرم همراه سه نظام 1/5 - 13 میلی متر اتوماتیک
اره عمود بر متابو
سرعت آزاد 1000-3100 دور در دقیقه قدرت : 750 وات حداکثر عمق برش : 140 میلیمتر وزن 2/6 کیلوگرم دور متغیر